Bigsenselogo
producties

educatie

De Boerderijschool
Met haar 20-jarig bestaan toont de Boerderijschool Zijldijk dat het mogelijk is vrij en pedagogisch onafhankelijk basisonderwijs te geven naar een eigen concept. Na een jaar lang filmen is wellicht de belangrijkste conclusie: dit onderwijs zou ieder kind gegund moeten zijn. De documentaire wordt gemaakt ter inspiratie voor ouders, leerkrachten en beleidsmakers tot het vormgeven van een eigen  onderwijsidee, zoals is geschied  op de Boerderijschool Zijldijk

Shuffle Your Bike  
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Kort webfilmpje voor de campagne ‘Help Brabant mee op weg naar NUL verkeersdoden’.  Jongeren worden geïnspireerd  na te denken over veilig fietsgedrag en zichtbaarheid in het verkeer.

SBO Merlijn
SBO Merlijn is een school voor speciaal basisonderwijs in het Laakkwartier in Den Haag. In samenspraak met kinderen wordt op  eigen wijze  -vanuit relatie, competentie en autonomie-  het onderwijs vormgegeven. In totaal negen filmpjes wordt een beeld gegeven van het unieke concept dat SBO Merlijn in de dagelijkse praktijk toepast.

Gemeente Harderwijk
Voor de campagne Verkeersveiligheid van de Zeebuurt wordt door kinderen uit de Zeebuurt een film gemaakt over verkeersonveilige situaties. De kinderen spelen de hoofdrol en filmen het gevaar. Zo vragen zij aandacht voor veiligheid in het verkeer. De film wordt vertoond op een speciale actiedag in Harders Plaza.

Verover je Eigen Omgeving.
In opdracht van Kunst & Cultuur Overijssel en Historisch Centrum Overijssel.

Documentaire over de zoektocht van drie kinderen uit Staphorst die spitten in het verleden van Jodenkamp Conrad. De film is onderdeel van de tentoonstelling Joodse werkkampen in Staphorst. De verovering van Staphorst is onderdeel van het project Verover je eigen omgeving

Aedes, SIOO en Netwerk Vrouwelijke Managers Wooncorporaties
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Bestuurders van morgen, begin vandaag! Korte prikkelende film voor intranet om de leergang ‘Succesvol besturen van wooncorporaties’ te promoten. De film benadrukt het belang van vrouwelijke managers om door te stromen naar bestuurlijke en toezichthoudende posities binnen wooncorporaties.