Bigsenselogo
producties

ruimtelijke ordening

De nieuwe binnenstad van Zaandam
In opdracht voor architectenbureau PP HP, Sjoerd Soeters
De film volgt 2 jonge winkelende meiden die vanaf het station langs het water door de openbare ruimte bewegen tot aan de waterspeelplaats aan de kop van de Gedempte Gracht.   In het masterplan  is er alles aan gedaan om te zorgen dat de binnenstad ook hier weer aantrekkelijk wordt. Onder mee door rondom bestaande losse gebouwen met lange wanden, bebouwing met kleinschalige gevels te plaatsen en lange zichtlijnen te onderbreken. Door knikken in de straatgevels en door versmallingen en verbredingen worden telkens nieuwe perspectieven gecreëerd.

De overvloedigheid van de Zaanse Pronkgevels als lokale identiteit en trots wordt in al haar verschijningsvormen in beeld gebracht.

Maassluise School
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV

Filmregistratie over de ontwikkeling van een speciale architectuurstijl voor de Dijkpolder in Maassluis. Bijna 40 ontwerpers brengen de Maassluise School in beweging en werken samen aan de belangrijkste input voor een Stijlboek Wilgenrijk.

Gemeente Leidschendam-Voorburg
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Korte film over de wijk Prinsenhof waar een geslaagde vernieuwing is ingezet. Het is er prettig en veilig wonen. Uit interviews in de wijk blijkt vooral dat er een steviger sociaal cement moet komen. Ontmoeting staat daarin centraal, sociaal en fysieke maatregelen moeten dit mogelijk maken. Bewoners en professionals vertellen wat ze missen in de wijk. De film wordt vertoont tijdens de Prinsenhof-presentatie aan de commissie die de aanvragen beoordeelt in het kader van het budget 40+ Wijken.

Windpark Noordoostpolder
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Nederland schakelt over op duurzame energie. Windenergie is effectief en draagt bij aan de doelstelling van de overheid om de CO2 uitstoot te verminderen. Het windpark NOP is een initiatief uit de polder en bewoners kunnen financieel participeren. De film nodigt uit om in dialoog met de projectorganisatie te gaan en wordt vertoont aan raadsleden van de omliggende gemeenten. Daarnaast wordt de film vertoond aan bewoners van de regio, in het mobiele informatiecentrum en op de website over het windpark.

HBB Planontwikkeling
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Bouwer en ontwikkelaar HBB Planontwikkeling is gevestigd in Heemstede en ontwikkelt steeds meer projecten in Haarlem. Het gaat om binnenstedelijke plannen met hoge kwaliteit, vanuit een liefde voor de stad. Directeur Martijn van de Poll fietst door Haarlem langs de projecten van HBB.

Gemeente Haarlem
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Via het info-theater Schalkstad worden omwonenden, bezoekers en winkeliers op de hoogte gebracht van de plannen rondom het nieuwe stadsdeelhart in Schalkwijk.

Woningcorporatie Nijestee te Groningen
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Op de plek van het Oosterparkstadion wordt een nieuwe buurt gebouwd.  5 Groninger architecten en de directeur van woningcorporatie Nijestee lichten het project ‘De Velden’ op verschillende onderwerpen kort toe.

Herstructurering stationsgebied Almelo.
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

5 internetfilmpjes voor een weblog. Interviews met de architecten van Loc 23, die een nieuw stedelijk woongebied op het voormalig Almeline-terrein in Almelo hebben ontwikkeld.