Bigsenselogo
producties

ruimtelijke ordening

De nieuwe binnenstad van Zaandam
In opdracht voor architectenbureau PPHP, Sjoerd Soeters

De film volgt 2 jonge winkelende meiden die vanaf het station langs het water door de openbare ruimte bewegen tot aan de waterspeelplaats aan de kop van de Gedempte Gracht.   In het masterplan  is er alles aan gedaan om te zorgen dat de binnenstad ook hier weer aantrekkelijk wordt. Onder mee door rondom bestaande losse gebouwen met lange wanden, bebouwing met kleinschalige gevels te plaatsen en lange zichtlijnen te onderbreken. Door knikken in de straatgevels en door versmallingen en verbredingen worden telkens nieuwe perspectieven gecreëerd.

De overvloedigheid van de Zaanse Pronkgevels als lokale identiteit en trots wordt in al haar verschijningsvormen in beeld gebracht.

Maassluise School
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV

Filmregistratie over de ontwikkeling van een speciale architectuurstijl voor de Dijkpolder in Maassluis. Bijna 40 ontwerpers brengen de Maassluise School in beweging en werken samen aan de belangrijkste input voor een Stijlboek Wilgenrijk.

Wonen in een kasteel
In opdracht van architect Sjoerd Soeters, PPHP Pleasant Places Happy People

Korte film over Kasteel Leliënhuyze in Haverleij Den Bosch. Het toont de relatie tussen Pleasant Places en Happy People. De film vertelt de verhalen van de gebruikers, in dit geval: de kasteelbewoners. Zij vertellen over het kasteel als ‘’veilige burcht’’. Hoe gezellig ze het vinden. En dat het kasteel nooit verveelt.

Villa Luyt in Bergen
In opdracht van architect Sjoerd Soeters, PPHP Pleasant Places Happy People

Enthousiaste bewoners vertellen over hun woonhuis. Zij wilden op een stuk grond aan de rand van Bergen een huis met een rieten dak laten bouwen. Dit heeft geleid tot een villa, die in sfeer een kruising is tussen een Noord-Hollandse schaapskooi en de architectuur van de Bergense school uit de jaren twintig en dertig.

Klein Paradijs

Korte film over het plaatsen van een zorgwoning in Brabant

Woningcorporatie Nijestee te Groningen
In opdracht van Beaumont Communicatie & Management BV.

Op de plek van het Oosterparkstadion wordt een nieuwe buurt gebouwd.  5 Groninger architecten en de directeur van woningcorporatie Nijestee lichten het project ‘De Velden’ op verschillende onderwerpen kort toe.